ANIMASJONS FAMILIEN

Vi forenkler budskapet ditt &
 forteller historien din

Få et klarere visuelt budskap

Animasjonsfilmer gjør det mulig å kun inkludere den relevante
informasjonen, og gi seeren færre elementer å forholde seg til.

Effektiv og kreativ
kommunikasjon

Vi hjelper deg til å formidle ditt budskap eller produkt gjennom 2D-annimasjonsfilmer. Våre videoer illustrere komplekse ideer på enkle, engasjerende og meningsfulle måter.

Hva kan animasjonsfilmer benyttes til?

Våre engasjerte animatører med betydelig erfaring i feltet benytter seg av moderne programvare for å produsere animasjonsfilmer av høy kvalitet.

Bedrifter

Filmens form bestemmes av ønsket bruk. Vi
justerer animasjonsfilmene til målgruppens
behov du planlegger å møte.
Animasjons Familiens dyktige animatører
håndterer filmen og fortellerstemmen, musikken,
lydeffektene og profilen.

Utdanning

Forklarende animasjonsfilmer legger til rette for
møter og forelesninger. Vi produserer filmer som
engasjerer og holder fokuset til publikumet over
lengre tid. Disse filmer er delt inn i flere deler
som for å legge til rette for å kunne kommentere
og motta spørsmål underveis.

Sosiale medier

Sosiale medier er strålende på å minne folk på
ditt nærvær. Det er ingen tvil om at det bidra til
økt trafikk og en gylden vene for annonsering.
Animasjonsfilmer fange oppmerksomhet og øker
konverteringsfrekvensen ved økt trafikk.

Nettsiden

For nettsider anbefaler vi animasjonsfilmer på
maksimalt 2-3 minutter. Animasjoner med
kortere lengde reduserer risikoen for å miste
seere. De som klikker på nettsiden din, er
interessert i hva som finnes der.

Filmer vi har produsert

Vi har et ønske om å gi flere bedrifter
tilgang til animasjonsfilmer. Sammen
finner vi alltid en løsning som passer deg
og din bedrift!

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Ta gjerne kontakt dersom du har
sporsmal.